TVOŘÍME BUDOUCNOST
NEJEN V IOT

MONTES je monitorovací řešení, které pomocí bezdrátových senzorů a nepřetržité služby hlídá Váš majetek nebo měří veličiny okolního prostředí, jako jsou teplota, radon, CO₂ apod.

OKAMŽITÉ VOLÁNÍ NA MOBIL

Unikátní alarmová služba

V případě kritických nebo velmi důležitých událostí umí MONTES zavolat na mobilní číslo uživatele. Jedná se o klasický telefonní hovor (ne push notifikace v aplikaci), kdy senzor přeříká do hovoru, co přesně se děje. Uživatel tak může předejít životnímu ohrožení nebo velkým škodám na majetku.

MONTES JAKO OTEVŘENÝ SYSTÉM

Podpora externích senzorů
a předávání dat do aplikací třetích stran

MONTES podporuje i začlenění senzorů mimo portfolio společnosti TESLA. Může se tedy stát kvalitním aplikačním nástrojem pro partnery, kteří nemají vlastní systém, ale disponují zajímavými senzory. Na druhé straně MONTES umí předávat naměřená data do externích aplikací partnerů, kteří si tak mohou rozšířit vlastní systém o vrstvu senzorů.

NIKDY TO NEBYLO SNAZŠÍ

Instalace bez manuálu,
kabelů a nutnosti infrastruktury

Zprovoznění senzorů v rámci MONTES zvládne každý. Aktivace služby je na dvě kliknutí, samotný senzor začne fungovat automaticky po vložení baterií. Při instalaci nepotřebujete žádné kabely napájení ani nemusíte nastavovat různé síťové prvky jako routery nebo firewally. Webová aplikace MONTES je naprosto intuitivní, data rychle přístupná.

VŠECHNY SENZORY POD JEDNOU STŘECHOU

Jeden účet pro všechny senzory

Nové senzory jde přidat do MONTES účtu snadno (investice do MONTES se neztrácí, v budoucnu je možné přidat nové typy senzorů)

MONTES slouží jako centrální bod sběru dat ze senzorů. Je to univerzální rozhraní, které umožňuje kdykoliv snadno přidat nový typ senzoru, a to i v budoucnu. Lze kombinovat i senzory mimo portfolio TESLA.

CELONÁRODNÍ POKRYTÍ

Stačí umístit senzory tam,
kde je potřeba

Senzory můžete odvézt na jakékoliv místo v rámci ČR (ale i dalších států, kde je k dispozici IoT síť) a budou fungovat. Nejsou zde žádné poplatky za roaming.

POUZE VYMĚNÍTE BATERIE

Minimální údržba

MONTES funguje autonomně, uživatele neotravuje nesmyslnými a zbytečnými reporty. Automaticky zasílá SMS, pokud má senzor slabou baterii nebo přestane vysílat z důvodu možné poruchy. Senzory není třeba v rámci běhu služby (první 3 roky) v terénu kalibrovat ani jinak nastavovat.

MODEL SLUŽBY

Žádná počáteční investice, pouze roční splátky

Na začátku nepořizujete senzory (hardware s vysokými náklady), vše je formou služby. Pokud je senzorika součástí dotačního nebo podobného investičního projektu, lze řešení MONTES pořídit i formou jednorázové platby.